Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

Σ.Ε.Σ.Κ.Α                                                      Μεταμόρφωση, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Σύλλογος Εμπόρων Στερεών             

Καυσίμων Αττικής                 

Ρόδου 1 & Ύδρας                                                       Προς

14452, Μεταμόρφωση

Τηλ/Fax: 210. 2838856                                            Τα Μέλη του Συλλόγου

  1. E. Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

S: www.seska.gr

                                                                       

Θέμα: Τράπεζα αίματος μελών του συλλόγου.

Αγαπητοί  συνάδελφοι,

Ο σύλλογός μας  δημιούργησε  την δική του  τράπεζα αίματος με την ένταξή μας  στο  « Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών», και αυτό οφείλεται στην δική σας  τεράστια ευγενική κοινωνική προσφορά στην  επιτυχημένη εθελοντική αιμοδοσία που έγινε με την συνεργασία του  νοσοκομείου Αμαλία Φλέμιγκ, την  02/10/2016 στα γραφεία του συλλόγου μας.

Σκοπός μας είναι να συνεισφέρουμε στο έργο της εθελοντικής αιμοδοσίας, καθώς και να καλύψουμε τις ανάγκες σε αίμα για εσάς και τα μέλη των οικογενειών σας καθώς επίσης και των συνεργατών σας.

Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την συμμετοχή σας στην εθελοντική αιμοδοσία , που θα  οργανώσουμε  την 21/01/2018 ημέρα Κυριακή και ώρα 9:30 π.μ-13:30 μ.μ στα γραφεία του συλλόγου  σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αμαλία Φλέμιγκ.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι κάθε υγιής άνθρωπος 18-65 ετών, μπορεί να δίνει  άφοβα αίμα  3-4 φορές το χρόνο.

Είναι επιτακτική ανάγκη να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και ευελπιστούμε στην καθολική συμμετοχή σας προς όφελος όλων….

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

   Ο Πρόεδρος             ΔΣ                                                         Ο Γενικός Γραμματέας ΔΣ

Τσέγας Βασίλειος                                                               Μπάτας Χρήστος

ΘΕΜΑ: Η τήρηση της νομιμότητας από τις επιχειρήσεις πώλησης στερεών καυσίμων και οι νόμιμες συνέπειες της παραβίασής της, όπως  δημοσιεύτηκεστην εφημερίδα « Χρυσή Ευκαιρία » στο φύλλο της Κυριακής την 3-12-2017. 

 

Η υπ' αριθ. Πρωτ. Οικ.5833/215/9-2-2017 εγκύκλιος για τους τεχνικούς
ασφαλείας και ιατρούς εργασίας αφορά τους επαγγελματίες αυτούς και την τυχόν
υποχρέωσή τους προς υποβολή έκθεσης δραστηριότητας στα αρμόδια όργανα και
όχι τις επιχειρήσεις στις οποίες οι παραπάνω ενδεχομένως παρέχουν υπηρεσίες.

 

 

ΘΕΜΑ:    Υπ' αριθ. 159383/3593/25-08-2017 εγκύκλιος,  για την τήρηση του βιβλίου  απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικώντου Παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΕ)  αριθ. 995/2010. 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                            

                                                                                  Μεταμόρφωση, 27 Μαρτίου 2017

           

            Με την Κ.Υ.Α. Οικ. 43942/4026/14.09.2016 (ΦΕΚ Β’ 2992/19.09.2016), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Οικ. 1/1/2017 (ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017), ορίζονται τα περί της οργάνωσης και λειτουργίας Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4042/2012.

            Στο ΗΜΑ καταχωρίζονται ηλεκτρονικά από τους υπόχρεους όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν το είδος και την ποσότητα των παραγομένων και διακινούμενων αποβλήτων καθώς και την εφαρμοζόμενη μέθοδο διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων.

            Στο ΗΜΑ εγγράφεται υποχρεωτικά κάθε οργανισμός (περιλαμβανομένων των Δήμων για τα δημοτικά απόβλητα) ή επιχείρηση, οι εγκαταστάσεις των οποίων παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης του ν. 4014/2011 καθώς και κάθε οργανισμός ή επιχείρηση που συλλέγει ή μεταφέρει απόβλητα. Στο Μητρώο υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το τρέχον έτος είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31.03.2017.

            Οι δραστηριότητες κοπής-αποθήκευσης σε στεγασμένο χώρο στερεών καυσίμων υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011 και συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΧ της Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21/2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. 173829/2014 (ΦΕΚ Β’2036/2014), κατατάσσονται στην κατηγορία «Ομάδα 9η - α/α 202: “Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών καυσίμων”»  και, επομένως, εμπίπτουν στην υποχρέωση εγγραφής στο ΗΜΑ.

            Το άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. προβλέπει της επιβολή στους παραβάτες των διατάξεων για το ΗΜΑ των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 30 του ν. 1650/1986, περαιτέρω δε η ηλεκτρονική ιχνηλασιμότητα και παρακολούθηση των αποβλήτων μέσω του ΗΜΑ ενεργεί προληπτικά, αποτρέποντας την παράνομη παραγωγή και διακίνηση αποβλήτων, η οποία τιμωρείται, σύμφωνα με τον ν. 4042/2012 με τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986.

            Κατά συνέπεια, η εγγραφή στο ΗΜΑ πρέπει να έπεται της έκδοσης περιβαλλοντικής άδειας του ν. 4014/2011 από τη  Δ/νση Περιβάλλοντος της κατά τόπο αρμόδιας Περιφέρειας, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής στο ΗΜΑ θα καταδείξει ενώπιον των αρμοδίων αρχών την απουσία προηγούμενης περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Ομοίως, η παράλειψη εγγραφής στο ΗΜΑ, εφ’ όσον διαγνωσθεί από τις αρμόδιες αρχές, θα οδηγήσει κατ’ ανάγκη και στην κατάδειξη της απουσίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.       

            Εν όψει  των ανωτέρω, συνιστάται στους επαγγελματίες του κλάδου της επεξεργασίας, αποθήκευσης και πώλησης στερεών καυσίμων να ολοκληρώσουν το συντομότερο δυνατόν τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ένταξης στο ΗΜΑ, προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή σε βάρος τους των αυστηρών ποινικών και διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 28 και 30 του ν. 1650/1986.

                                                                                    Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

                                                                                    Νομικός σύμβουλος Σ.Ε.Σ.Κ.Α.

Τελευταία Νέα