Τηλ επικοινωνίας

210-2838856

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

             

           

  1. Βασίλειος  Τσέγας,  Πρόεδρος
  2. Νικόλαος Ανδρέου, Αντιπρόεδρος
  3. Χρήστος Μπάτας,  Γενικός Γραμματέας
  4. Διονύσιος Φανός, Ταμίας
  5. Γεώργιος Χατζηγεωργίου, Μέλος
  6. Νικόλαος  Τσίντζας, Μέλος
  7. Κωνσταντίνος Μάλλιος, Μέλος

Τελευταία Νέα